H-LITTER

Home ] Hex-Hot Lover ] Hobo-Hot Lover ] Hot-Hot Lover ] Hurry-Hot Lover ] Hale-Eole ] Hazel-Eole ] Henna-Eole ] Honey-Eole ] Pentu/Puppy ] Tapaamisia ] Tapaaminen ] LT. 7.10.2007 ]

UROKSET / Males

NARTUT / Females

C.I.B, LV, EE Ch.
BaltW-09
EEW-10
BH JK1
TK2
Hex-
Hot Lover

Hobo-
Hot Lover

Hot-
Hot Lover

Hurry-
Hot Lover

Hale-
Eole

BH
Hazel-
Eole
Henna-
Eole
Honey-
Eole

Pentu / Puppy

Tapaamisia / Meetings

Pentu tapaaminen 11.09.2005 / Puppy Meetings 11 Sept.2006

Luonnetesti 7.10.2007 / Character test 7.10.2007

 

BLACK
MASTER'S
H-pentue4 urosta
+
4 narttua
=
8 kpl
----------------
4 M + 4 F
=
8 pups

C.I.B, FI, RU Ch. JW-99 JK3

Pyrytuulen Hot Lover

AB 0-0 T8/02
Lt. + 180 p.
Pyrytuulen Aristoteles,
A 0-0 T4/01 Lt. +158 p.
FI Work.Ch. & Ch. EEW-96
Bestseller Benny Hill,
A 0 T4/01 Lt.+186 p.
Hocus Pocus du Sart des Bois,France 
A T3/99 Lt. +125 p.
C.I.B, FI, SE, LV, EE Ch. W-94
BaltW-97 PL&PZW-97
WW-98 JK2 VK1

Pyrytuulen Kia-Rina,
A T7/98 Lt. +127 p.
s.r. B Ch. Millo van de Hoge Laer, Belgium
C.I.B,  FI,   EE Ch. JK3
Tervuerenhuset's Nerina of Daisy
A T10/93 Lt. +172p.
Black Master's 
Eole-Ann


B 0-0 T6/03
Lt. +114 p.
Idylle de la Fureur du Crepuscule, France
A T10/97
Gourou de la Fureur du Crepuscule,A, France
Anemone du Bois du Tot, France
Black Master's Ann-Haloween,

A 0-0 T11/02 Lt. +183 p.
C.I.B, FI, LV CH. LVW-97 JK3
Goya du Parc de Pahtyvel, B,France  B  T2/02
s.r. C.I.B, FI, SE,  EE CH BaltW-98 EEW-99 VK2
Haloween de la Clairiere aux Louves,France
AB, T1/96 Lt. 159 p.